Oświadczam, że dane podane w niniejszym formularzu podaję dobrowolnie, potwierdzam ich prawdziwość oraz wnoszę na ich podstawie o przygotowanie oferty sprzedaży instalacji fotowoltaicznej. Oświadczam tym samym, że zapoznałam/em się z treścią Informacji o Administratorze danych osobowych i zasadach ich przetwarzania mieszczony
pod adresem: www.fotowoltaikamontazserwis.pl. Potwierdzam także otrzymanie informacji, że Administratorem moich danych osobowych jest Fotowoltaika fms Sp. z o.o.,

Zostałam/zostałem poinformowany o prawie do sprostowania podanych danych, możliwości ograniczenia ich przetwarzania oraz prawie do ich całkowitego usunięcia w każdym momencie bez konieczności podawania przyczyny
Wyrażam zgodę na prowadzenie przez fotowoltaika fms Sp. z o.o. działań marketingowych w formie rozmowy telefonicznej oraz SMS/MMS oraz na przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych. Zostałam/em poinformowana/y, że wszelkie pytania dotyczące przetwarzanych danych osobowych mogę kierować za pośrednictwem korespondencji na adres: biuro@fotowoltaikamontazserwis.