Fotowoltaika

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną charakteryzuje się krótkim okresem zwrotu poniesionych kosztów, który waha się od 4 do 6 lat w zależności od zainstalowanej mocy. Warunkiem jest optymalny dobór i  zakup wydajnych i niezawodnych urządzeń.

Fotowoltaika zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Pozwala wyprodukować dla Twojego domu własną, darmową energię elektryczną pochodzącą ze słońca. Prosumencki system rozliczeń z zakładem energetycznym daje gwarancję wysokich oszczędności na rachunkach za prąd.

Panele fotowoltaiczne montujemy na dachach budynków mieszkalnych, wiatach, garażach, budynkach gospodarczych i na gruncie. Instalacja fotowoltaiczna jest całkowicie bezobsługowa i bezawaryjna. Warto dodać, że jak na tak zaawansowaną technologię, składa się ze stosunkowo niewielu elementów.

 Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna to przede wszystkim panele fotowoltaiczne, z których każdy składa się z wielu ogniw. Pojedyncze ogniwa zbudowane są z krzemu o właściwościach pozwalających na przepływ prądu, który powstaje w wyniku padania promieni słonecznych. Panele są montowane na dachach, elewacjach lub na poziomie gruntu. Kolejny niezwykle ważny element instalacji to inwerter, przekształcający prąd stały w prąd zmienny, który będzie dostępny w gniazdkach. Parametry prądu zmiennego muszą być zgodne z wymogami sieci publicznej. Bez inwertera nie moglibyśmy zasilać pozyskanym prądem urządzeń dostępnych w domach lub firmach. Dlatego to inwerter jest najważniejszym elementem instalacji. Bardzo ważne są również zabezpieczenia przeciwnapięciowe, które dbają o bezpieczeństwo użytkowania oraz chronią całą instalację przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi.

Nie można zapominać o liczniku dwukierunkowym, który zlicza energię wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną oraz tę pobraną z sieci publicznej. Licznik tego typu służy do pomiaru dwukierunkowego przepływu energii z sieci oraz do sieci. Dzięki bilansowaniu energii możemy wykorzystać nadwyżkę prądu uzyskaną w okresie letnim do spożytkowania jej w domu podczas zimowych miesięcy. Na wykorzystanie nadwyżki wytworzonej energii mamy 365 dni. Rozliczanie z zakładem energetycznym następuje w oparciu o pomiary dokonywane przez licznik dwukierunkowy – dlatego właśnie licznik powinien zostać wymieniony przez zakład energetyczny do 30 dni od zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej .

Nasze realizacje